Halvförsäkring

Vi på mc-forsakring.com anser att alla MC-ägare bör ha åtminstone en ha en halvförsäkring, inte bara en trafikförsäkring såvida din MC inte sjunger på sista versen. En halvförsäkring innehåller förvisso inte en vagnskadeförsäkring som en helförsäkring gör men ger ändå din MC ett hyfsat skydd.

Skydd mot stöld

Ersättning för stöld kanske är den allra viktigaste delen i en halvförsäkring, det får du inte om du bara har en trafikförsäkring. Bara det här är en anledning att skaffa en halvförsäkring, för visst vore det surt att bli av med sin MC och inte få ett enda öre i ersättning? Observera att du inte får ersättning för stöld om du har lånat ut din MC eller om någon i din familj har snott den. Så var försiktig med vem du lånar ut din MC till, eller ännu hellre: låna inte ut den alls.

Ersättning för maskinskador

Skyddet för skador på maskinen gäller normalt bara för motorcyklar som är högst 5 år gamla och som inte har körts i fler än 10 000 mil. Den gäller inte heller för lätta motorcyklar. Annars så får du ersättning för de flesta maskinskador men inte för slitageskador på exempelvis drev och kedja.

Ersättning för glas- och brandskador

Du kan få ersättning för skador på siktskivan, men inte för glasskador på dina strålkastare, och ersättning för brandskador på grund av exempelvis blixtnedslag, explosion och kortslutning. Det är en också ett mycket bra skydd, men villkoren för brandskador kan skilja sig en del åt mellan olika försäkringsbolag. Kollar därför noggrant vad som gäller innan du tecknar en MC-försäkring.

Rättshjälp och räddning

Om du hamnar i en tvist med verkstaden eller har varit med om en olycka får du hjälp av försäkringsbolaget. Det är verkligen värt mycket om det skulle ske eftersom det här kan vara kostsamt och omständlig om man ska betala för det själv. Vidare så får du hjälp att få motorcykeln till närmsta verkstad om din motorcykel skulle haverera.