Trafikförsäkring

Om du är det minsta rädd om din MC så ska du absolut inte bara skaffa en trafikförsäkring, det tål att påpekas hur många gånger som helst. Det är ju så att trafikförsäkringen inte alls skyddar din MC om den skulle kortslutas och börja brinna, om motorn skär ihop, om den blir stulen eller om du krockar med den. Du får inte heller någon rättshjälp om du blir stämd i samband med en olycka och du får ingen bärgningshjälp om du blir stående. Trots det ska vi på mc-forsakring.com visa dig vad en trafikförsäkring ger för skydd eftersom den ingår i både halvförsäkringen och helförsäkringen.

Personskadeskydd

Personskadeskyddet är denna MC-försäkrings kanske viktigaste skydd. Om du skulle skada dig själv och/eller någon medtrafikant och passagerare så gäller trafikförsäkringen. Om det är någon annan som orsakat olyckan är det den andres trafikförsäkring som gäller.

Skador på ett fordon som inte är ditt

Denna MC-försäkring ger också ersättning för skador på andras fordon men inte för skador på din egen MC. Om du lyckas köra in i din egen bil med din MC får du inte ens ersättning för skadorna på bilen. Det kanske låter lite sjukt, men så är det.

Skador på annans egendom

Om du skadar andras egendom med din MC, till exempel ett staket eller en byggnad, får personen som drabbats ersättning för skadorna via din trafikförsäkring. Däremot får du ingen som helst ersättning om du krockar med din egen egendom.